بوی بد در زمان پریود
یائسگی

بوی بد در زمان پریود

۰
شما هم توی دوران پریودی تون بوی بدی می دید؟ چرخهٔ قاعدگی یا سیکل قاعدگی (به پارسی: دَشتان) در واقع دگرگونی فیزیولوژیکی است…
فهرست